Kappa

 
         
ลักษณะ
    a b c d e f g h
  1
  2
    3
วัตถุ
4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

หมายเหตุ ความถี่ที่เป็นค่า 0 ไม่จำเป็นต้องใส่ในตาราง