หน้าแรก     บทเรียน     โปรแกรม     ผู้จัดทำ     เอกสารอ้างอิง
 

- บทนำ
- การวัดความสอดคล้องกัน
- การวัดความสัมพันธ์- พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาสถิติประยุกต์

 


บทที่ 1 บทนำ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
บทที่ 2 การวัดความสอดคล้องกัน(Measure of agreement)
     - The Kendall coefficial of concordance
     - The Kendall Coefficient of Agreement U for paired Comparison or Ranking
     - Cohen's Kappa Statistic
บทที่ 3 การวัดความสัมพันธ์ (Measure of association)
     - Relative risk
     - Odd Ratio
     - The Fisher exact probability test
     - Chi'sqaure Test
     - McNemar test
     - The Cramer coefficient
     - Goodman and Kruskall's Lambda
     - Goodman and Kruskall's Tau
     - Chi'sqaure test for k Independent samples
     - Goodman and Kruskall's Gamma
     - Somer's d Statistics
     - The Wilcoxon-Mann-Whitney Test
     - The Kruskal-Wallis Test
     - The jonckheere Terpstra test
 

 

 

 

 

 
 
Webmaster : nigthmarez@hotmail.com   © Copyright 2006-2007 Astyleplus.net All Rights Reserved. Design by Interspire